yazılım,c# ve domates kabuğu
« HashTable nedir ?Sandcastle Çıktı »

bir yazılımcı işe almak

  08/09/06 13:21, by ertan, Categories: Yazılım

muhtemelen dünyadaki en zor kararlardan biri. (en azından benim için böyle).

gazetelerin IK (insan kaynakları) eklerindeki reklamlara baktığınızda biraz yazılım dünyasının içindeyseniz reklamların karikatür dergilerinden alıntı yapılmış kadar komik olanları ile karşılaşabilirsiniz.

diğer bir çok meslekle karşılaştırıldığı zaman yapılan bir hatanın maliyeti yazılımcılar için daima en pahalısıdır. bu yüzden yazılımcı işe alırken kesin bir kural vardır.

en ufak soru işareti varsa alma

bu oldukça acımazsız olabilir ancak bu yazılımcıların doğasıyla alakalı bir sorundur.

yazılımcılar;

1. genellikle asosyal ve geçimsizdirler.

2. ortalamada cv'lerinde yazanların %25'i yalandır.

3. maaşları yüksek olduğu için maliyetleri de yüksektir.

4. yazı yazmayı sevmez.

5. en iyisini bile alsanız eğitim vermeniz gereklidir.

6. başka birinin yazdığı kodu okumaz/düzeltmez/beğenmez bu yüzden her zaman baştan tekrar yazma eğilimlidir.

bu yüzden işe alım sırasında her ne iş için alıyor olursanız olun mutlaka bazı testler yapmanız gerekir.

Sosyallik

öncelikle bir yazılımcı grubunda çalışacak ise huyunu suyunu ölçecek testler yapıp takım ile birlikte çalışabileceğinden emin olmalısınız.

her ne kadar kurumsal bir şirket olsanız bile öncelikle sosyal varsayabileceğiniz tiplerden kaçınmalısınız aksi halde 9'da işe gelip 6'da çıkan ve yeterince konsantre olmadan iş yapan birini işe almış olursunuz. (bizde memur denir bu tiplere)

konsantrasyon problemi çeken yazılımların maliyeti diğerlerinden çok daha fazladır, genellikle yaptıkları işler sürekli olarak gecikir ve yaptığı hataları aylar sonra ancak farkedebilirsiniz.

genellikle iyi giyinimli (presentable diyor bazıları), erken evlenmiş ve iyi veya paralı üniversitelerin bilgisayar bölümlerinden yeni mezundurlar. (daha sonra başka bir mesleğe geçiş yaptıkları için eski mezunlar bu kategoriye girmez)

bu konunun ne kadar önemli olduğunu anlatmak için bazı büyük firmalarda yazılımcılar için asosyallik testi bulunduğunu söylemem yeterlidir sanırım.

kendini geliştirip bu işte devam etmek isteyen yazılımcılar içinde sosyallik şartı aranan şirketlerden (kola kravat iş ortamından kolaylıkla anlaşılabilir) kaçınmasını tavsiye ederim.

Deneme Süresi

yeni işe aldığınız birisi için mutlaka kendi belirleyeceğiniz bir süre (birim olarak ay) deneme süresi koyun. bu süre içerisinde yeterli performansı göremediğinizde duygusal davranmayıp mutlaka yollarınızı ayırın.

maaş konusunda bu deneme süresi içerisinde normalin %75'i kadar maaş önerin ve deneme süresi bittiğinde kalan %25'i zam olarak verin. bu hem yazılımcının motivasyonunu yükseltecek ve şirketinize bağlılığı artacaktır hemde olası bir negatif durumda maliyetlerinizi düşürecektir.

asla ama asla şirketinize var olan yazılımcılarınızın aldığından daha yüksek bir maaşla yaptığınız işte deneyimsiz yeni birini almayın. bu yükselen homurtular duymanıza ve bu homurtuları duymazdan geldiğinizde özenerek seçtiğiniz elemanlarınızın ayrılmasına neden olur.

Yazmaktan Nefret Etmek

yazılımcıların ortak bir huylarıda her ne kadar işleri "yazmak" olsada klasik anlamdaki dokümantasyondan nefret etmeleridir.

Türkiye'deki yazılımcılarda genel olarak yazma ve okuma alışkanlığı okul dönemi ile biter ve kendilerini kod yazmaya adarlar. bu yüzden alacağınız yazılımcının muhtemelen bu tür bir alışkanlığı olmayacağından bu konuda herhangi bir şart koyamayabilirsiniz. ancak geceleri arge merakı olan yazılımcılar bu konuya eğilimlidir.

yazı yazma alışkanlığı olmayanları bu işe alıştırmak için yaptığı işle alakalı dokümantasyonu (her ne olursa olsun) ve şirket içi blog'ları zorunlu kılarak sağlayabilirsiniz. bu işlere ayrılan zamanı asla kısmayın, her bir dakikası size geri dönecektir.

yazılımcınız her ne pozisyonda olursa olsun dokümantasyonu hem kod içinde hemde dış ortamda zorunlu kılın. yani dokümantasyonun yarısı kod içindeki commentler'le yarısıda MS Word, HTML gibi başka ortamlarda bulunsun.

dış ortamdaki dokümanları kullanım klavuzu tarzında "XXX component'i hakkında" benzeri başlıklarla konuya özgü olarak hazırlayın. Böylece commentlerdeki eksik kalan genel bilgi bu dokümanlarda oluşacaktır. yeni işe aldığınız yazılımcılarda genel bilgi sahibi olmadan bir anda kendilerini kodların içinde bulmazlar.

son olarak dokümantasyon işini genel yazılım mühendisliğinde geçen case study, UML diagram gibi yazılım geyiklemeleri ile karıştırmayın. dokümantasyonu yapılmayan her kod satırı aleyhinize olacaktır.

Teknik Yeterlilik

iş görüşmesi sırasında hangi diplomalara yada sertifikalara sahip olursa olsun mutlaka teknik sınav yapın. ve sorular içinde teorik ve pratik sorular mutlaka olsun.

teorik sorular için bulmaca, tasarım, mimari içerikli sorularla hayal gücünü sınayabilirsiniz. hayalgücü geniş bir yazılımcı her zaman en iyisidir.

örneğin;

* geceyarısı gölün ortasındaki bir kayıkta suya bir kaya atarsam, su seviyesi yükselirmi alçalırmı ?

* google ile altavista arasındaki fark nedir ?

* internette eksik olan nedir ?

* object oriented dvd player tasarlayabilirmisin v.s.

işe alacağınız kişinin vereceği cevapların doğru veya yanlış olması çok da önemli değildir, önemli olan hayal gücünün nasıl çalıştığıdır.

pratik sorular ile teknik bilgisini ölçün, örneğin bir beyaz tahta üzerinde fonksiyonu yazmasını isteyin. asla bilgisayar üzerinde bu testleri yapmayın, böylece yardım almadan ne kadar yapabileceğini ölçersiniz. sorduğunuz sorular geliştirme yaptığınız platform ile veya şirket içinde kullandığınız programlama dili ile alakalı olmak zorunda değildir.

örneğin;

* "3462" string'ini integer değere çeviren fonksiyon

* asal sayıları bulan fonksiyon

bu tür sorular için google'da Microsoft Interview Questions" diye aratırsanız esinlenebileceğiniz soruları bulabilirsiniz.

alacağınız cevapların %100 doğru olması önemli değildir, neyi ne kadar yapabildiğini ölçmüş olursunuz.

son olarak

yaptığınız görüşme sonunda kafanızda soru işaretleri varsa mutlaka gidermeye çalışın, görüşme bittiğinde halen tereddüt ediyorsanız başka bir aday için görüşme ayarlamanız sizin için en iyisidir.

EDIT : gelen yorumlar üzerine bu yazının devamı için tıklayınız

11 comments

Comment from: serkan eren [Visitor]  
serkan eren

Zaten sizler, eleman al?m? yapm?yorsunuz ki,her zaman deneyimli eleman deneyimli eleman diye bi türkü tutturmu? gidiyorsunuz.Oraya git, deneyimli buraya git deneyimli, hay?r bizlerin bildi?i ?eylerlede yetinmiyorsunuz devaml? en iyisi devaml? en yükse?ini istiyorsunuz,kimse bunu i?e aliyim, sa?a sola bakarak ö?renir demiyosunuz.Sosyallikten bahsetmi?iniz,kendimizi geli?tirmemiz için asosyal olmam?z gerekiyor,ee cok normal o kadar iste?e yeti?mek kolay olmuyor.Hem biz zaten sizlerin istedi?i kadar geli?sek sizlere ihtiyaç duymay?z.Ben ?uan profesyonel bir yaz?l?mc? olmasamda,kendi bildiklerim var, ald???m e?itimlerimde var, ama kimse i?i i?te ö?rensin bu eleman diye eleman al?m? yapm?yor..

06/09/08 @ 15:02
Comment from: Serkan eren [Visitor]  
Serkan eren

Sizi tan?m?yorum, tan?samda tan?masamda bir soru sormak istiyorum, bunu benim gibi tüm insanlar için soruyorum, bu vermi? oldu?unuz cevapta, çevremdeki ço?u arkada??m?da iletilmi? olacak.

Sorum ?u: Yaz?l?m firmalar?,yada yaz?l?ma ihtiyaç duyan ?irketler, nedendir ki i?i i?te kaps?n mant??? ile yakla?m?yor? (s?f?rdan bir e?itimden bahsetmiyorum)

Daha aç?k konu?acak olursam, Bilgisayar Programc?l??? okudum,Netron bili?im akedemesinde SDS ve MCPD e?itimi almaktay?m ve e?itimim aral?kta son bulmak üzere,?uan için yay?nlanmasada siz bu yaz?y? okudugunuz vakitlerde yazgelistirde yay?nlanacak olan bir çok makalem varken,gitti?im bir çok i? görü?mesinde neden i?e al?nm?yorum ve bu gitti?im i? görü?melerinde ?srarla i?i i?te ö?renme mantalitesini alt?n? çizerek söylememe ra?men kabül görmüyorum.Benim illa yalan m? söylemem laz?m, her?eyi biliyorum mu demem laz?m, bana bunlar? bunlar? biliyor musunuz diyorlar, evet biliyorum diyorum ancak, büyük projelerde bu söyledi?iniz ?eyleri kullanmad?m, bizede kursta bu sayd?klar?n?z? tad?ml?k gösteriyorlar lezzetini bilmiyorum madab?nda sözler sarfederken, acaba kafalar?nda, bunu nas?l çabuk postalarda, s?radaki yaz?l?mc?y? al?r?m diye mi dü?ünüyorlar.Aç?kcas? ben çok merak ediyorum.
?n?allah sorular?m? yan?tlarda art?lar?m? eksilerimi görürüm..

06/09/08 @ 15:14
Comment from: A.C.A. [Visitor]
A.C.A.

Yaz?y? ba?tan sona okudum. Bence ele?tiri içeren yorumlar biraz isyanvari ve tek tarafl? bak?? aç?s? ta??yor. Söylediklerinizin tümüne kat?l?yorum. Ba?ar?l? olman?n tek yolu yapt???m?z i?i sevebilmek.

Mülakat yapmay? bilmeyen firmalar oldu?u da çok do?ru ve san?r?m di?er arkada?lar bu tarz firmalara denk geldikleri için tepkililer.

Örnek: Ülkemizin sözüm ona büyük yaz?l?m firmalar?ndan birisi (san?r?m 50′den fazla bilgisayar mühendisi çal???yor), ba?vuru yapmad???m ve halen çal???r durumda oldu?um halde beni 1 ay içinde 4-5 defa aray?p ?srarla gelin görü?elim diye aram??t? bu yaz ba??nda.

Hata 1: Telefonda saçma bir ?ekilde maa? beklentim soruldu. Bu konuyu telefonda konu?mayal?m dememe ra?men rakam istediler ben de o anda çal??t???m firmada ald???m ücreti belirterek i? de?i?tirmem için %30 oran?nda bir art?? olmas? gerekece?ini belirttim kibarca.

Randevu alabilmek için 3-4 kez daha arad?lar, sonunda bir cumartesi günü gittim. Merhaba nas?ls?n?z diyalo?undan sonra verdiler elime 8-10 sayfal?k bir ka??t. Mülakat formuymu? :) Üniversite finallerindeki s?navlara benzer sorular…

Ka??d? geri verip bu ?ekilde beni de?il, hiçkimseyi s?nayamazs?n?z deyip nazikçe ç?k??t?m.

Kem küm edip yüzyüze görü?me için toplant? odas?na ald?lar. Birkaç temel konu?madan sonra konu maa?a geldi. Günün gaf?n? edip bana telefonda konu?tu?umuz ve gelin görü?elim dedikleri rakam?n alt?nda bir rakama çal???p çal??amayaca??m? sordular. Te?ekkür edip maa? beklentimin üzerine bile ç?ksan?z ?u andan sonra sizinle çal??may? dü?ünmüyorum deyip nazikçe ayr?ld?m oradan…

?u anda çal??t???m i?yeri ise bu olaydan 3-4 ay sonra beni arad?. 30 dakikal?k bir görü?meden sonra, beni eski i?yerimdekiyle hemen hemen ayn? bir maa?la çal??maya ikna ettiler. ve bana yar?n gel ba?la dendi. 1 ay sonra ba?layabilirim, hemen i?i b?rakamam dedi?imde ona da okey dendi.

Bu arada benim söyledi?im tek cümle ?uydu : Ben yaz?l?mc?y?m ve bu i?i seviyorum.
6 ay oldu bu i?yerinde ve çok memnunum…

Yaz?l?mc?l?k müzik gibidir. Platform ya da programlama dili ö?renmek müzik aleti çalmay? ö?renmek gibidir. Ama yaz?l?mc? olmak beste yapabilmektir. Beste olmadan hiçbir?ey çalamazs?n?z. ve beste yapabiliyorsan?z elinize bir darbuka verseler yeter :)
Ve yaz?l?m firmas? sahiplerine bir taviyse: Darbuka ile beste yapan biri, her zaman piyano ile ba?kas?n?n bestesini çalandan daha verimlidir.

Yaz?l?mc?y?m diyenlere bir not: E?er beste yapmaya çal??maktan s?k?lm?yorsunuz siz bu i? için yarat?ld?n?z. Ama durum tam tersi ise en k?sa sürede kariyerinizi yeniden dü?ünün. Çünkü bir ömür bu ?ekilde geçmez…

08/01/09 @ 15:09
Comment from: Fatih CEVİT [Visitor]
Fatih CEVİT

Arkada?lar Öncelikle ??inizi Severseniz Özellikle Yaz?l?mc?lar biraz daha sabrederlerse ve Ba?ar?y? yakalarlarsa Para elbet bir gün Ba?ar?n?n pe?inden gelecektir. Ben bu i?i ö?renmek için 3 ay 1 Lira almadan çal??t?m 3 ay sonra Evlendirme Program? yazd?m ve i?e girdim o gün bu gündürde Ç?tay? hiç dü?ürmedim Yazd???m Projelerim hep daha büyü?e do?ru Gitti ama ben para için de?il Ba?armak için yazd?m parada durmad? tabi pe?inden geldi… hatta illa gelicem dedi bende gel dedim oda geldi :) üzülmeyin gev?emeyin e?er inan?yorsan?z ba?ar?l? olursunuz.

24/02/10 @ 12:26
Comment from: Mustafa [Visitor]
Mustafa

Sosyal bir ya?am tarz?m?z?n olmad??? çok do?ru. Çünkü bu i?i ö?renebilmek için uzun süre ba??ndan kalkmamak gerekiyor.

Sosyal olup da çok iyi bir yaz?l?mc? olan birini ben daha tan?mad?m. En az?ndan uzmanla?madan önce.

Ba?kalar?n?n yazd?klar? kodu çözmeye çal??mamam?z yada be?enmememizin sebebi ise, ço?u ki?i bir program yazarken kodlar? öyle bir yaz?yor ki kendisi bile 1 ay sonra baksa anlayamaz. Bizden anlamam?z hiç beklenemez…

Deneyime gelince, her i? yeri deneyimli yaz?l?mc? alsa sonunda i?e al?nacak “yaz?l?mc?” diye biri kalmaz. yaz?l?mc? çok ama tamam? “DENEY?MS?Z” olacak. Tabii ki s?f?rdan birini yeti?tirmek zor hatta imkans?z gibi gözükebilir. Ama o konuda bilgisi olan birini al?p kendi çal??ma ?ekline göre yeti?tirmeyi kimsenin dü?ündü?ü yok.

Bir yaz?l?mc?y? i?e alacaksan önce ne bildi?ini ve ne kadar bildi?ini sorars?n. Sonrada kendi çap?nda o konu ile ilgili bilgisi olan birinin yada standart olan bir kaç soru sorars?n.

?? yerindeki uyuma gelince… Kendiniz de söylediniz zaten ASOSYAL diye. Biri ona bir ?ey demedikçe yada i?ine kar???lmad?kça hiç kimseye bir zarar? dokunmaz… Yeter ki neyi, nerede, ne zaman ve nas?l isteyece?inizi bilin…

30/03/10 @ 02:05
Comment from: emre önder [Visitor]
emre önder

icinde varsa olur sevmiyosan sevdir diyen yok zorla guzellik olmaz is her yerde var deneyim diye isteyenler tabiki isticek oturup seni yetistircek hali yok dusuk maaslar? kabul etmeyim burun k?v?ran cok gordum oyuzden deneyim icin para bile almam gerekirse sonra zaten gerisi kolay parada gelir basar?da deneyim önemli ama as?l önemli olan bu deneyimi nas?l kazanacag?n ;)

31/03/10 @ 22:43
Comment from: E [Visitor]
E

Ben 1 y?ld?r i? ar?yorum. Deneyim bahanesini bana soran bir çok firma oldu. Bir çok ilginç görü?me yapt?m ama en ilginçleri hep ?u soruyu içeriyordu. “Bizi neden tercih ettiniz".

Ben bu soruya elimden geldi?ince dürüst ve kibar bir ?ekilde cevap vermeye çal??t?m. Ama 1 y?l gibi bir sürede ekonomik olarak i? görü?mesine bile gidecek yol paras?n? bulam?yacak duruma dü?ebiliyorsunuz. Tercih yapmaya de?il i? bulmaya geldim desem. sizce ne kadar etkili olur.
Deneyim hususundaki dü?üncem ?udur. hiç kimse üniversiteden deneyimle mezun olmaz. deneyimli adam da a?aç dal?nda yeti?mez. E?er hiçkimse insanlara bir ba?lang?ç için ufakta olsa bir f?rsat vermezse insanlar y?llarca emek verdikleri kafa patlatt?klar? mesleklerinden vaz geçmek zorunda kal?rlar. Tabi bu sözlerim zaten yüksek maa??yla i?inde çal??an ve ekonomik olarak zorluk nedir görmemi? olan ve muhtemelen meslek hayat?na birinin di?erinin deste?iyle, tavsiyesiyle, arac?l???yla girmi? olan i??verenlerin yada insan kaynaklar? yöneticileri yada alakadar ki?ilerin umrunda bile olmayacakt?r.

i? görü?melerinde kar??mda görüdü?üm manzara beni ço?u zaman sinirlendirip üzmekten ziyade güldürüyor. Sizi i?e almaya çal??an ki?inin size sordu?u sorular? dinledikçe bu ki?inin hangi ülkede i?veren oldu?unun fark?nda olmad???n? görüyorsunuz. Kar??n?zda i?e al?m husunda bir amerikal? uzman?n yazm?? oldu?u ilkeleri teker teker uygulamaya çal??an bir varl?k var. Ne sizin durumunuzu anlamaya çal???yor. Ne sizi gerçekteen tan?maya çal???yor. Bir prosedürü takip edercesine size sorularr yöneltiyolar. Bana göre yapmaya çal??t?klar? tek ?ey i? yap?yor görünmek. Zaten insan kaynaklar? yada i?e al?mdan sorumlu ki?ilerin yapt?klar? da bu. Çünkü ba?ka i?leri yok. i?e ba?vuranlarla görü?mek. günlük kotalar?n? dolduruyorlar. zaten ?irketlerinin aranan personel aç???n? bir günde kapatsalar. onlara ihtiyaç kalm?yor. Bu ülkede insanlar?n %90 ? insan olaraak ya?ayabilmek için ihtiyaçlar? olan paray? kazanabilmek için i? ararlar. Zevk olsun diye de?il. Profesyonel k?l?fa sokulmu? testlere tabi tutmak son derece aptalca.

Bir insan i? görü?mesine tak?m elbiseyle geliyorsa, bundan bu adam fazla sosyaldir yada asosyel de?ildir, memur tiptir gibi dü?ünceye kap?lmak külliyen ön yarg?d?r. i? görü?mesine kar??ndakine sayg? duydu?unu belirtmeye çal??mak suçsa ozaman o i?yeri zaten medeniyetten yoksundur. Ama tak?m elbise giymeden kendince rahat bir k?yafetle giden yada mecur oldu?u için bu ?ekilde görü?meye giden birisi de asosyaldir, bu adam uzun saatler çal???r gibi bir dü?ünceye kap?lmakta önyarg?d?r.
9 da i?e gelip 6 da ayr?lmak yeterince konsantre olamama beliritisi de?ildir. Bu da ön yarg?. Bir insan?n yapt??? i?i görmeden at?p tutmak sadece. Ben monitöre hiç bakmadan, uzman bir programc?n?n 10 saatte yazabilece?i kodu hatas?z 1 saatte yazabilen insan tan?yorum. i?ini çabuk yap?p eken ayr?lan birini direk yarag?lamaya çal??mak acemice önyarg?d?r.
insanlara sosyal olma,nefes alma yada insan olduklar?n? hatrama f?rsat? verilmezse, bir gün ofisin ortas?nda silah? çekip rastgele sa?a sola tetik dü?ürdü?ü zaman, ç??l?k atmaya ba?lars?n?z. A??r? odaklanmaya çal??mak ço?u zaman en basit çözmleri bile gözden kaç?rmaya nedenolur. Bu dedi?imi ancak tecrübe etmi? biri anlayabilir zaten.

Bir insan? i? görü?mesi s?ras?nda de?il de 1-2 ayl?k çal??ma ortam?nda test etmeniz daha ak?ll?ca bence. ancak ozaman arad???n?z sonuclara ula??rs?n?z.
kar??n?zdaki istihbarat ajan? olmaya çal??an bir aday de?ilki onu teste tabi tutuyorsunuz. Bu konuda lütfen saçmalamay? kesin.

?? görü?mesinde size ba?vuran biriyle gürü?ürken, 3-5 saniye durup kendinizi o insan?n yerine koymaya çal?n. Siz nas?l ba?lad?n?z.

E?er ille de yok olmaz, i?yeri benim istedi?imi al?r?m istedi?imi almam diyorsan?nz, ozaman ?unu dü?ünün, bu ülkede insanlar? terörist yap?p da?lara gönderen, gaspç?/h?rs?z/soyguncu yap?p masumun can?na mal?na kast ettiren, aç b?rak?p sokak kö?elerinde ölüme terk ettiren, çaresiz b?rak?p SUÇ i?lettiren nedenlerden biri de sizin bir insana kap?y? kapatman?zd?r.

Hat?rlat?r?m. Biz türk gençerli halen ülkemiz için gerçekten bir?eyler hevesli iken, içimizdeki ate?i söndürmeye çal??may?n.


06/06/10 @ 22:14
Comment from: emin [Visitor]
emin

Bu kafa yap?s?n? anlamak mümkün de?il. Bir yönetici elemanlar üzerinde bu tarz kriterler koyaca??na geli?tirme süreçlerini dünya standartlar?nda gerçekle?tirebilmek için u?ra?mal?d?r. ??e al?nacak yaz?l?mc?ya böyle ba?nazca kriterler koymak bir proje yöneticisinin veya ilgili manager ?n tamamen yetersizli?inin bir göstergesidir. Ne kadar komik bir laf söylemi?siniz “sabah 9 da gelip ak?am 6 da ç?kan tipler". Malesef bakkal dükkan?n? bile yönetemeyecek derecede bilgisiz, yeteneksiz ve bütün bunlar yetmiyormu? gibi birde çal??an?n fazla mesai yapmas?n? isteyen yönetici arkada?lar yüzünden ülkemizde dünya standartlar?nda bir proje ç?kmamaktad?r. E?er bir i?yerinde fazla mesai yap?l?yorsa oradaki sorun yöneticidedir. Merak ediyorum yurt d???nda kaç yaz?l?mc?ya fazla mesai yapt?r?labilir. Ho?, buradaki yöneticiler yabanc? ?irketlerin kap?s?ndan içeri bile giremeyecekleri için büyük ihtimal bu soruma ancak hayal güçleriyle yan?t verebilirler.

Not : Paral? bir üniversiteden mezun de?ilim ancak bu haks?zl??a bir iki kelime edemeden geçemeyece?im. Nice paral? üniversite mezunlar? gördüm i? hayat?nda kurtar?c? oldular ayn? ?ekilde nice paras?z üniversite mezunlar? gördüm daha bir methodu bile adam gibi yazam?yorlar. Bu ?ekilde belli bir gruba ön yarg?l? yakla?mak ve insanlar? yönlendirmek büyük bir sayg?s?zl?k ve haks?zl?kt?r. Yap?lan ara?t?rmalara göre i? dünyas?ndaki ba?ar?yla okul hayat?ndaki ba?ar? aras?nda hiç bir orant? bulunamam??t?r. Gerçi siz f?r?n?n?za oduncu ar?yordunuz dimi unutmu?um :)

17/08/10 @ 20:20
Comment from: Feanor [Visitor]
Feanor

Ben üniversite mezunu de?ilim. yaz?l?mc? olmak istiyorum. bana denilen hep yaz?l?m?n kendini geli?tirme ile alakal? oldugu söylenmesi oldu. ama i? ilanlar?na bak?yorum. ilgili üniversitelerden mezun, askerlik yapm?? diksiyonu kuvvetli,vizyonu olan . bu ve bunun gibi ?eyler. Adamlar resmen elit ar?yorlar. kendileri gibi ar?yorlar. yaz?l?m yapan ki?i algoritma ile hayal gücü yüksel ve bunlar? kafada iyi palazlayan 0 hata olu?turan biriyse ,s?rf elit de?ilse bunun için neden i?e alm?yorlar. microsoft merkez bunu yapm?yor ,apple da…

10/03/11 @ 15:11
Comment from: b. a. [Visitor]
b. a.

genel anlamda i?veren sahiplerine hitap edecek bir yaz? olmu?. her ?ey olsun, her ?eyi bilsin, s?f?r hata, eve gitmeyip i?yerinde kanepede sabahlas?n, en önemlisi her?eyi bilsin ama sosyal bir ya?am için hiçbir?ey bilmesin.

çok komiksiniz. bazen g.tümle gülüyorum.

12/06/12 @ 10:40
Comment from: abdullah [Visitor]
abdullah

Bu siteye nas?l girdi?imi unuttum ?u an, ama iyi ki girmi? ve bu yaz?y? ve yorumlar? okumu?um. Yaz?n?n bilgilendirici oldu?u kadar yorumlar da gerçekten insan?m?z?n içinde oldu?u durumu ortaya koyar güçte.

?nsanlar?n sadece k?l?k-k?yafeti ile bir anl?k de?erlendirmeye tabii tutulmas? bence hiç de ho? de?il. Önemli olan insan? içinde bulundu?u durumda de?erlendirmek. Ayr?ca her ?eyi bilen eleman aranmas? da çok enteresan, her ?eyi bilmek ne kadar mümkün olabilir ki? Her an ö?renme olay?n? benimseyebilsek asl?nda s?k?nt?lar?m?zdan kurtuluruz diye dü?ünüyorum.

Ayr?ca i?verenin adaylara örnek bir i? yapt?rmas?n? ben olumlu kar??l?yorum; sadece diploma bir i?e yaram?yor. Ben diplomas?z sadece verilen örnek i?i yapt???m için i?e al?nd?m:)

Kolay gelsin

25/06/12 @ 22:07

Leave a comment


Your email address will not be revealed on this site.
  
(For my next comment on this site)
(Allow users to contact me through a message form -- Your email will not be revealed!)
Text Renderers:
 

©2017 by Ertan Tike

Contact | Help | Blog theme by Asevo | blog software | webhost | monetize blog